Guide to Parents

Para sa mga Magulang -- Ito ang Gabay sa Pagiging “Teacher” sa Paaralang-Bahay

Layunin:

  1. Maging mabuting guro sa paaralang-bahay mula sa pag-unawa kung paano natututo ang bata;

  2. Magkasundo sa pamantayang susundin sa paaralang-bahay;

  3. Gabayan ang bata mula sa pag-unawa na iba-iba ang knilang galing at iba-iba rin ang pamamaraan kung paano sila natututo ng maayos;

  4. Maganyak ang batang magpunyaging mag-aral para sa kanyang sariling kabutihan.

Mayor Rex Gatchalian - Organizing Education Programs into a System.mp4
Senator Sherwin Gatchalian - Reinventing Education.mp4